ტელეკომპანია "მეცხრე ტალღა"

https://nwbc.ge/

განცხადების რეგისტრაციის ფორმა

ქართული კლავიატურის გამორთვა
ვეთანხმები წესებს და პირობებს
  • 18 საათის შემდეგ რეგისტრირებული განცხადება მიიღება მომდევნო სამუშაო დღეს.
  •  
  • ვიტოვებთ უფლებას გრამატიკული შეცდომების შემთხვევაში მოვახდინოთ კორექტირება.
  •  
  • განცხადების მიღება, რომლიც საფასურიც აღემატება 500 ლარს telegrafi.ge მეშვეობით არ ხორციელდება.
ერთი სიტყვა
0,50
ლარი
დღეები
0
რაოდენობა
0
გადასახდელი თანხა
0,00
ლარი
ტელევიზიის სტატისტიკა
ტელეკომპანია "მეცხრე ტალღა"

https://nwbc.ge/

პოტენციური მაყურებელი

20000

ჩვენი პარტნიორებია